MedicalApp

Dobrý den,

Jmenuji se Tomáš Dostál. Nyní už studuji na FIT ČVUT, kde jsem v prvním ročníku bakalářského programu Informatika.
Věnuji se programování, občas zabrouzdám do nějaké té grafiky, baví mne focení… Nu co dodat.

Teď ale zpět k věci: Chtěl bych Vám představit jeden ze svých projektů – Medicalapp.

Tato aplikace se zabývá zpracováním a zobrazením medicínských dat ze zařízení, jako například CT, magnetická rezonance, nebo také rentgen. S výjimkou rentgenu toto řešení dokáže ze zdrojových snímků vygenerovat 3D objekt. V práci používám pokročilé knihovny VTK (visualisation toolkit). Obecně by se dalo říci, že ze dvojrozměrných snímků aplikace vygeneruje 3D model na základě určitých zadaných parametrů. Taktéž je zde možnost překonvertovat veškeré snímky ze všech podporovaných technologií do formátu, který je lépe zobrazitelný na běžných zařízeních.
Vzhledem k tomu, že navazující myšlenkou je přenos a distribuce těchto dat mezi pacienty, tak je zde navazující blok, který přenese již vygenerované soubory pomocí cloudového úložiště. Toto je velice pokrokový způsob, poněvadž v současnosti se data přenáší pomocí zastaralých nosičů jako CD, v lepším případě DVD. Nejenom že se proces získávání dat několikanásobně urychlí, protože odpadne důvod vypalovat speciální datové nosiče. Odpadne také ekologická zátěž jak při likvidaci, tak při výrobě těchto datových nosičů.

Koncová aplikace pro uživatele má pak za cíl zobrazit data v podstatně lépe zobrazitelné formě na téměř libovolném zařízení. Data se zde dají jednoduše stáhnout za pomocí nástroje k tomu určenému. Celý přenos dat je zašifrován, tedy jak spojení mezi serverem a zařízením, tak data samotná. Šance na odchycení dat je tedy prakticky nulová. I v případě, že by se útočník dostal k těmto datům je zde jistá pojistka: data jsou v průběhu generování anonymizována a to mimo jiné i proto, že výstupní formáty nepodporují zároveň přenos informací i jménu pacienta, obsahu vyšetření a další.

Koncový uživatel si pak následně může vybrat, která lokálně umístěná data si přeje zobrazit. Tyto data si pak může prohlédnout, 3D model si různě přibližovat, posouvat a taktéž se může podívat na zdrojové snímky.
Řešení je pojato co nejuniverzálněji a díky kvalitně komentovanému kódu je zde možnost jednoduchých nadstaveb pro tento projekt.
Základní myšlenka je taková, že když přijdete do nemocnice, necháte se “oskenovat” a budete odcházet s 3D modelem například Vašeho kolene na Vašem chytrém telefonu.

Další možností výstupu se pak stal dokonce i 3D tisk…

Tak či onak, na toto téma jsem již dříve napsal SOČ, kterou si v případě zájmu můžete stáhnout. Ať už se mi to povedlo jakkoli, umístil jsem se s touto prací na 4. místě v celostátním kole této soutěže.

Nějakou dobu poté, co jsem SOČ obhájil na celostátním kole jsem si sepsal takovou časovou osu práce. Není to nic moc reprezentativního. Vlastně to sem umisťuji jenom proto, že jsem to našel jako scan na jedné SD kartě a kdybych to teď nezařadil sem, už se na ten soubor nikdy nepodívám.

Aplikace je stále ve vývoji. Protože ale nevládnu příliš velkým množstvím času, může se stát, že nebudu delší dobu nic přidávat. Vesměs ale stále pracuji na verzi, kterou bych zde mohl umístit.